Webinar: ERC Starting- eller Consolidator grant I 2021?

Har du tenkt å søke ERC Starting grant eller Consolidator grant i 2021? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. Kurset er også nyttig dersom du planlegger å søke til en senere frist.

ERC Starting Grant har tentativ frist 9. mars. 2021 og er for forskere som har 2-7 års erfaring etter PhD. ERC Consolidator grant har tentativ frist 20. april 2021 og er for forskere med 7-12 års erfaring. More info regarding the Webinar here.