Opprykk til professor – Ny frist 31 desember 2020 | Promotion to professor – New deadline

Utsatt frist for søknad om opprykk til professor i MatNat-fagene for 2020. Mer informasjon finner du her.  (Utsettelsen kommer på bakgrunn av at retningslinjene er under revisjon)

Postponed deadline for 2020 application for promotion to professor in MatNat fields. More info here.