Hva forsker du på?

I slutten av juni 2020 kom endelig innsjøsedimentkjerner og steinprøver fra Kerguelen til Bergen. Materialet ble samlet inn av blant annet Jostein Bakke, Eivind Støren og Henriette Linge i forbindelse med SOUTHSPHERE-prosjektets feltekspedisjon i november og desember 2019.

Steinprøvene inngår i Talin Tuestads ph.d.-prosjekt og skal brukes til å datere glasiale landformer ved analyse av kosmogen Cl-36. Resultatene vil fortelle oss om hvordan utløpsbreer fra Cook-iskappen har variert i størrelse i løpet av de siste 10 000 år. Med 110 steinprøver, og tre måneders korona-forsinkelse, kan det imidlertid være greit å få litt hjelp. Norgesferien må dermed vente litt til for Talin, Nil Eryilmaz (masterstudent), Lars Evje og Henriette.