Parkeringstillatelser ved UiB utgår 30.06.20

Parkeringstillatelser ved UiB utgår 30.06.20 – det er nytt system for parkeringstillatelser fra 01.07.20.

Ønsker du å fortsatt kunne benytte frie plasser for ansatte/studenter ved UiB inkl. EL-bilplasser og HC-plasser må du skaffe ny parkeringstillatelse. Ansatte / studenter administrerer nå selv sin parkeringstillatelse i app fra Aimo Park.

Ordningen for reserverte plasser for enheter er uendret – enhetene registrerer selv hvem som skal kunne benytte de reserverte plassene ved å «hviteliste» disse registreringsnumrene.

Link til nyhetssaken på Ansattsidene om ny parkeringsløsning. Oppdaterte sider om parkering på Ansattsidene.