Vedr. stenging av parkeringsplasser ved Allegt.55

I forbindelse med gravearbeider må store deler av parkeringsområdet ved Allegt.55 sperres av fra 14.juni til medio august. Viser til info lagt ut på ansattsidene: https://www.uib.no/foransatte/136397/stenging-av-parkeringsplasser-ved-allegaten-55

De 12 reserverte plassene som fakultet/institutt har på området vil bli flyttet til disponible plasser slik at de opprettholdes gjennom byggeperioden. Plassene skiltes om ila. dagen.

Det medfører at det vil være svært få frie plasser på området i denne perioden. Frie plasser for øvrig er lokalisert i Villav.10 og bak HF-bygget, på taket av garasjen i Dokkeveien.

For øvrig melder Rieber Eiendom at de har ledig parkeringskapasitet på Marineholmen – leier ut parkeringsplasser til enkeltpersoner/firma.