Fremtidsrettede arealer for Realfagbyggene

Skal fakultetet ivareta sitt samfunnsoppdrag må det skje innenfor hensiktsmessige og fremtidsretta arealer. Derfor er UiBs arbeid med en samlet plan for campusutvikling viktig, og arealutvikling høyt prioritert av fakultetsledelsen.

Foreslått skisse for Energi- og Teknologibygget

De siste ukene er det tatt to beslutninger som er viktige for å realisere nødvendig utvikling av vår del av Nygårdshøyden. Den første er den gledelige meldingen vi fikk 18.mai om at regjeringen bevilger 25 millioner til rehabilitering av studentlaboratorium i Realfagbygget.

Sammen med «matchende» beløp som UiB selv må stille med, gir dette et solid bidrag til høyst nødvendig oppgradering av deler av Realfag-bygget. Dette i påvente av den store rehabiliter-ingen som er kostnadsberegnet til å bli en milliardinvestering.

Den andre viktige beslutningen ble tatt av Bergen bystyre 28.mai. Da ble reguleringsplan for Energi- og teknologibygget vedtatt med mindre justeringer. Les mer fra Dekanbloggen her.