Parkering – endret inngjerding v/Allégaten 70

Det vil være noen utvidelser i inngjerdingen på nordsiden av Allégaten 70 i dag. Det presiseres at HC-plassen ikke skal sperres i første omgang men tilgjengelighet rundt Allégaten 66 blir redusert fra nå av til grøftearbeider avsluttes over sommeren.