Gledelige søkertall for GEO

Foto fra GEO-film

I år kan vi glede oss over fantastisk fine søkertall til bachelorprogram i geovitenskap. Studieprogrammet har 75 søkere til studieretning geologi og 41 til geofysikk. Med hele 116 søkere med geovitenskap som førsteprioritet, gir dette en økning fra i fjor på nesten 200 %.
Vi takker alle som har bidratt i rekrutteringsarbeidet! 🙂
Les mer her.