Disputas: Karen Cecilie Johannessen

Foto: Privat

Karen Cecilie Johannessen disputerte fredag 17. april for doktorgraden med avhandlingen “Biosignatures of iron-oxidizing bacteria in modern hydrothermal deposits and Proterozoic jaspers”.

Doktorgradsprosjektet har blitt veiledet av professor Ingunn Hindenes Thorseth ved Institutt for geovitenskap, og forsker Nicola McLoughlin ved Rhodes University, Sør-Afrika.

Professor Danielle Fortin fra University of Ottawa, Canada, og forskningsdirektør Karim Benzerara fra Sorbonne, Frankrike, var eksterne opponenter, mens forsker Steffen Leth Jørgensen ved Institutt for geovitenskap var internt medlem i komiteen.

På grunn av den pågående koronasituasjonen ble disputasen arrangert digitalt, og vi har dessverre ingen bilder av alle samlet. Gratulerer 🙂
Lenke til pressemeldingen.