UiB Opp Modul 2.12. Risikostyring i forskningsprosjekter – Kurs 25.3 9-12

Kursinnhold:

Det er stadig større krav om organisering av forskningsaktiviteter og strømlinjeforming av disse etter «klassisk» prosjektledelsesprinsipper i ander sektorer utenfor akademia, hvor spesifikke prosesser, ferdigheter, og verktøy er godt etablert (PMI, 2008). Påmeldingsfrist 19.3. For mer info og påmelding se her.