Rapportering av forskningsresultater fra Uralfjellene

Ny publikasjon som omhandler DNA-analyser fra innsjøsedimenter i De Polare Uralfjellene i Russland og som  flere fra vår forskergruppe har vært involvert i.  Dette er undersøkelser som gjøres i regi av prosjektet CHASE (Climate History Along the Arctic Seaboard of Russia) og som administreres ved Institutt for geovitenskap. Denne gangen er det snakk om resultater fra borekjerner i den største og dypeste sjøen i Uralfjellene, Bol. Schuchye (Den store gjeddesjøen på norsk). Det viser seg at oppbevaringen av DNA-molekyler i disse sedimentene er særdeles god og analysene reflektere en overaskende artsrik vegetasjon og hvor mange planter har overlevd både istiden og den etterfølgende varmetiden (Holosen-perioden) som vi nå lever i. Resultater fra disse DNA-undersøkelsene ble publisert i Nature Scientific Reports like før Jul.  Jeg har  i denne forbindelse laget en liten populærtekst om disse DNA-analysene som der kan se på og eventuelt bruke til formidling. Bildene viser boring fra flåte i sjøen Bol. Schuchye i Uralfjellene og det andre noen planter fra stranda i samme sjø. Flere detaljer fra denne websiden.

Referanse til siste publikasjon så langt: Clarke, C.L., Edwards, M.E., Gielly, L., Ehrich, D., Hughes, P.D.M., Morozova, L.M., Haflidason, H., Mangerud, J., Svendsen, J.I., Alsos, I.G., 2019. Persistence of arctic-alpine flora during 24,000 years of environmental change in the Polar Urals. Nature Scientific Reports 9, 19613. Med hilsen fra oss på GEO (Haflidi, Jan, Carl og meg) John Inge.  Gratulerer med publikasjonen! 🙂