Brannkurs våren 2020

Brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret – Parkveien 1- teori kl. 09.00-10.00 – praktisk slukking kl. 10.00-11.00 ute på plassen:

  • Torsdag 19.03 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E
  • Torsdag 23.04 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E
  • Torsdag 28.05 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E
  • Torsdag 25.06 kl. 09:00 – 11:00, Sem. E/Engelsk

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Lovfestet i brannloven og HMS forskriften. Et kurs som går over 2 timer, 1time teori og 1 time praktisk slukking. UiB har engasjert Teknisk industrivern AS. Kostnad pr. deltaker 300kr, som dekkes av fak./inst.
PÅMELDING via instituttet ved undertegnede. (kursene fylles opp tidlig) – Mvh Trine Lise Stjernholm, GEO