Ny artikkel i PNAS

Foto viser fra venstre: Ulysses Ninnemann, Eirik Galaasen, Nil Irvali (førsteforfatter) og Kikki Kleiven (Arkivfoto: G. Sylte/BCCR)

Forskere fra Geo står bak en ny artikkel «A low climate threshold for south Greenland Ice Sheet demise during the Late Pleistocene» publisert i det prestisjetunge PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 23.12.2019 https://www.pnas.org/content/117/1/190

Artikkelen er et bidrag til NFR prosjektet THRESHOLDS som ledes av professor Ulysses Ninnemann. PNAS oppsummerte artikkelen i siste utgave av “This week in PNAS” med foto fra Irene Heggstad (Geo, UiB)