Parkering på universitetet

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. Der er parkeringskontroll 24/7 på universitetets parkeringsplasser. Det vil bli endring i parkeringsordningen fra 01.07.2020. Informasjon om ny parkeringsordning fra 01.07.2020: Universitetsstyret vedtok 28.november, som del av Klimasaken, omlegging av parkeringsordningen ved UiB. Det innebærer bla. betalingsparkering, fjerning av enhetsreserverte plasser og reduksjon av antall parkeringsplasser. Omleggingen vil trå i kraft 01.07.2020 – nærmere informasjon vil bli lagt ut senere. Dagens parkeringsordning planlegges videreført til 30.06.2020. Ansatte og studenter som har gyldig elektronisk parkeringstillatelse i 2019 trenger ikke søke på nytt for 1.halvår 2020 – parkeringstillatelsene vil bli automatisk forlenget. Søknad om garasjeplass 2020 i Dokkeveien og Haukelandsbakken, samt ved Kalfarveien 31 vil bli lagt ut i nær framtid. Det vil komme egen melding om dette som nyhet/melding på Ansattsiden når det er klart. Parkeringsordning ved UiB fram til 30.06.2020: Ansatte og studenter som har gyldig elektronisk parkeringstillatelse i 2019 trenger ikke søke på nytt for 1.halvår 2020 – parkeringstillatelsene vil bli automatisk forlenget. Søknad om parkeringstillatelse – Les mer her.