Opptakstall for geovitenskap, høsten 2019

Bachelorprogrammet i geovitenskap: 26 studenter

Geologer: 16
Geofysikere: 10

Masterprogrammet i geovitenskap: 32 studenter

Geodynamikk: 2 studenter
Kvartære geosystemer: 8 studenter
Basseng- og reservoarstudier: 13 studenter
Geokjemi og geobiologi: 9 studenter

Masteropptaket har denne høsten blitt gjennomført fra det sentrale opptakskontoret ved UiB. Søkertallene har gått ned med ca. 30% fra i fjor. Vi har likevel fylt årets ramme med 53 plasser for 2019, og må si oss godt fornøyde med det.

Studentene har også denne gangen selv vært ansvarlige for å finne veiledere og masterprosjekt, noe som vi ved et grovt førsteinntrykk opplever har gått veldig bra.