På tokt med F/F Helmer Hanssen til Polhavet


Årets AMGG tokt, i regi av UiT Norges arktiske universitet, la ut fra Longyearbyen 23. juli med det mål for øye å studere isbreenes utbredelse og dynamikk nord for Svalbard i kvartær. Om bord på forskningsfartøyet Helmer Hanssen, med førsteamanuensis Tom Arne Rydningen som toktleder, var 3 mastergrad- og 4 doktorgradsstudenter. Studentene fikk innføring i de vanlige datainnsamlingsmetodene på slike tokt, og studentene var også delaktig i hele prosessen fra planlegging av toktrute, datainnsamling, samt påfølgende beskrivelse og tolkning av datasettene. Datainnsamlingen besto av en-kanals luftkanon-seismikk, chirp undergrunnsprofilering, multistråle batymetriske data, sedimentkjerner og CTD. Et bredt spekter av data med andre ord! I en rapport skal studentene analysere og koble de ulike datasettene fra toktet og lage en geologisk modell for utviklingen av marginen utenfor Woodfjorden.
Årets seilas var preget av fantastisk vær, med strålende sol og fine forhold på sjøen (minus en halv dag med noe røff sjø). Vi så blant annet blåhval, sel og en hvalrosskoloni. Det ble også tid til en avstikker inn til Monacobreen innerst i Woodfjorden, for å studere moderne glasiale prosesser. Spenningen var til å ta og føle på når geologene ventet tålmodig, og uten å blunke, på at breen skulle kalve ut i fjorden. Det ble også satt av tid til en liten ilandstigning hvor vi besøkte en gammel fangsthytte fra 1920-tallet, kalt Texas Bar. Her kastet de mest vågale studentene seg uti sjøen og badet blant isfjellene. Temperaturen i vannet var 2 grader!
Ettersom det var et begrenset antall påmeldte til årets tokt, ble samtlige studenter bortskjemt med egen lugar. Kanskje et tokt å vurdere til neste år for master- og doktorgradsstudenter ved UiB? Anbefales!
Øyvind Flataker Lien – PhD student ved GEO og deltaker på årets AMGG tokt