Skal utdanne geologar til å tenke heilskap og berekraft

Fire fagmiljø har fått EU-finansiering til internasjonale doktorgrads-samarbeid. Forskarar frå Universitetet i Bergen er partnarar i fire nye forskartreningsprosjekt som er løyvd totalt 17 millonar kroner frå EU. Førsteamanuensis Christian Haug Eide ved Institutt for geovitenskap deltek i eitt av desse prosjekta. Universitetet i Rennes i Frankrike leiar prosjektet S2S-Future som har ti europeiske partnarar, inkludert Eide og to doktorgradsstudentar i geologi frå UiB.  Les mer fra Forskning ved UiB. Vi gratulerer!! 🙂