Bachelorseremoni

Foto: Anders Kulseng

Midt oppi eksamenskjøret tok omlag halvparten av instituttets studenter på tredjeåret på bachelorprogrammet seg i dag anledning til å være med på fakultetets nylig opprettede bachelorseremoni. Seremonien foregikk i universitetsaulaen på Universitetsmuseet, og diplom for gjennomført studium ble delt ut av Helge Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Harald Walderhaug, visedekan for utdanning, og Ingunn Thorseth, instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Flere bilder fra Flikr her.

GEO gratulerer så mye og håper å se dere igjen på masterstudiet til høsten!