Resultater innen utdanningsfeltet ved MN 2016-2018

Rapporten til DBH fra MN for våren 2019 finner vi blant fakultetets styresaker. (orientering) Møte 12.4.2019

Her kan vi lese og sammenligne tallene for GEO  med de andre instituttene ved MN hvor vi lå ganske bra an selv om vi nå kan lese en liten nedgang 🙂