Den store formidlingsprisen 2019

Fakultetet ønsker å stimulere til økt formidling, og oppretter fra i år av en egen pris på 50 000 kroner som deles ut i forbindelse med bachelorseremonien i Universitetsaulaen i juni.

Kerim Hestnes Nisancioglu formidler klimaendringene til barneskole-elever i Bergen. Foto: UiB

Kandidaten skal vurderes på bakgrunn av følgende kriterier: «Formidlingsprisen skal inspirere til å ta formidlingsoppdraget alvorlig. Prisvinneren skal strekke seg langt for å bidra til å opplyse samfunnet, skape debatt, synliggjøre  forskning og utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, stimulere til formidling eller på annen måte være en viktig bidragsyter til kunnskapsspredning og samfunnsdebatt.»

Alle som studerer, arbeider eller forsker under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet oppfordres til å sende inn nominasjoner her innen 15. mai 2019.