Masterpresentasjon i mars

Mari Sæbø vil presentere prosjektet:

Kallskarskredet og påfølgjande tapping av Onilsavatnet – Tafjord, Møre og Romsdal

Veiledere:
Førsteamanuensis Henriette Linge, Institutt for geovitenskap, UiB (Hovedveileder)
Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB
Førsteamanuensis Isabelle Lecomte, Institutt for geovitenskap, UiB
Einar Anda, NVE

Sensorkomite:
Førsteamanuensis Mona Henriksen, NMBU
Professor Haflidi Haflidason, Institutt for geovitenskap, UiB

Dato for presentasjon: 01.03.2019, kl. 13.15, Auditorium 4, 4.etg, Realfagbygget

Presentasjonen er åpen for alle interesserte.

Velkommen!