Masterpresentasjoner i februar

Karina Strømsnes vil presentere prosjektet:

Isavsmelting og senglasial strandforskyvning på Bokn i Rogaland “

Veiledere:
Professor John Inge Svendsen, Institutt for geovitenskap, UiB (Hovedveileder)
Førsteamanuensis Kristian Vasskog, Institutt for geografi, UiB

Sensorkomite:
Dr. Scient Anders Romundset, NGU
Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB
Dato for presentasjon: 12.02.2019, kl. 13.15, Auditorium 4, 4.etg, Realfagbygget

 

Helga Indrøy vil presentere prosjektet:

A Comparison of a Classical PSHA and a Rupture Forecast for California

Veiledere:
Førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen, Institutt for geovitenskap, UiB (Hovedveileder)
Førsteamanuensis Henk Keers, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:
Dr. Scient Peter Voss, GEUS Danmark
Professor Lars Ottemöller, Institutt for geovitenskap, UiB
Dato for presentasjon: 22.02.2019, kl. 10.15, Palstrat-salen 2. etg, Realfagbygget

 

Reidun Eldegard vil presentere prosjektet:

Glasiasjons- og klimahistorie de siste 22 000 år, basert på sedimentstratigrafi i Maloya Shchuchye, Polar Ural, Russland

Veiledere:
Professor John Inge Svendsen, Institutt for geovitenskap, UiB (Hovedveileder)
Professor Haflidi Haflidason, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:
Dr. Scient Herbjørn Heggen, Multiconsult
Dr. Scient Jo Brendryen, Institutt for geovitenskap, UiB
Dato for presentasjon: 22.02.2019, kl. 13.15, Auditorium 4, 4.etg, Realfagbygget 

Presentasjonene er åpne for alle.

Velkommen!