Forskningsrådets webinar for UiB: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

Forskningsrådet inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra UiB. Fredag 14.12 kl 13.00-14.00.

I webinarer gis det informasjon om:

  • hvorfor Forskningsrådet gjør endringer
  • hva de nye søknadstypene og de nye vurderingskriteriene betyr for søkerne
  • hvordan Forskningsrådet vil legge opp søknadsbehandlingen

Les mer og følg webinaret fra NFR lenken her.