Skrivekurs for forskere

Mat Nat-Fakultetet arrangerer skrivekurs 20. mars fra kl 9.00-16.00. Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no. Alle deltakere må på forhånd sende inn et utkast til kronikk, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen.

Deltakerne vil lære mer om:

  • Slik gjør du en tekst interessant.
  • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
  • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
  • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
  • Treningsøkter og øvelser.
  • Tilbakemelding på tilsendte tekster.
  • Slik møter du journalister.

Kursledere: Redaktør Nina Kristiansen og kronikkansvarlig Eivind Lauritsen ved Forskning.no.Ingen kursavgift. Vi ønsker at deltakelsen speiler hele fakultetet. Elektronisk påmelding herPåmeldingsfrist: Fredag 9. mars 2018  –  Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no