Til alle teknisk og administrativt ansatte vedrørende registrering i “Min tid”

UiB tar nå i bruk en digital løsning for registrering av arbeidstid for teknisk-administrativt ansatte «Min tid». Min tid erstatter fleksitidsskjemaene og er obligatorisk for alle ansatte i tekniske og administrative stillinger. Min tid skal tas i bruk allerede fra 22. januar 2018.

Kate Fauskanger og Øystein Saasen fra Økonomiavdelingen vil holde INTRODUKSJONSKURS i timeregistreringssystemet Min Tid.
Tid: 18.01.2018, 10:30 – 11:30
Sted: VilVite (Thormøhlens gate 51): Auditoriet, 2 etg.

Siden bruk av Min Tid er obligatorisk, anbefales det sterkt å delta på dette kurset.