Jan Mangerud er tildelt James Croll-medaljen for sin innsats innen kvartærgeologisk forskning

I regi av Quaternary Research Associations konferansen ved University of Plymouth, ble professor emeritus Jan Mangerud denne uken tildelt James Croll-medaljen. Vi gratulerer!!

Les mer fra GEO web her og Geoforskning.no her.