Registrering av publiseringskanal er – Frist: 30 november 2017

Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI -rapportering. Dersom du i 2017 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler, må kanalen meldast inn til vurdering.
Søk etter kanal i registeret: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
Innmelding av publiseringskanal: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/BrukerLoggpa.action
Prosedyrar for forslag til registeret: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmProsedyrer
Ved spørsmål, kontakt publiseringskanaler@nsd.no