Gjesteboliger på UiB

Gjesteboliger på UiB administreres nå av Doreen Ryland HR. Doreen jobber foreløpig 50 % på HR, så hun har arbeidsplass på Internasjonalt senter mandag, tirsdag og annenhver onsdag.
For å bestille bolig bruk kalenderen og det elektroniske bestillingssystemet. E-poster sendt til bolig@uib.no og housing@uib.no vil nå havne hos Doreen.