GEO i media

Info legges ut på Instituttets/Forskergruppens web-sider. http://www.uib.no/geo/52377/formidling