Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Universitets- og høgskolerådet inviterer til lanseringsseminar den 16. januar kl. 09.30-12.30 på

Litteraturhuset i Oslo. Da Norge innførte en publiseringsindikator (populært kalt tellekantordningen) i 2004 innskrev man seg i en internasjonal utvikling der allokering av basismidler i stigende grad ble koblet til prestasjonsindikatorer. Universitets- og høgskolerådet forvalter denne ordningen i Norge og har tatt initiativ til å evaluere publiseringsindikatoren nå etter at den har fått virke uendret i 10 år.

Hovedhensikten med evalueringen har vært å undersøke om formålet med indikatoren er innfridd: Har indikatoren stimulert til mer forskning, og forskning av høyere kvalitet?

Dansk Center for Forskningsanalyse ved Århus Universitet, fikk oppdraget med å evaluere den norske publiseringsindikatoren og de vil presentere sluttrapporten på dette seminaret.

Les mer om evalueringen her. For mer informasjon om lanseringsseminaret se UHR Aktuelt. Påmeldingsfrist 9. januar 2014. Påmelding her.