New HR-Portal and ADMIN systems effective from 1st January – some important tasks and deadlines for all

Effective from 1st January 2021, the UiB will have 3 new admin systems for:

 • HR-/salary, SAP (replacing the HR-portal PAGAweb)
 • Economy Unit4 (replacing Oracle and Basware)
  NB! Tableau report system stays unchanged

We will come back with more information and e-learning courses for the new web-based self-service portal (DFØ*-app) for all employees later.

For now in this preparing phase, I would kindly ask you to carefully notice and act on the following IMPORTANT tasks:

 • No one will be able to access the HR-portal (PAGAweb) after 31.12.2020. If you need to archive or print documents from My folder, ex your salary slips or annual reports, this must be done before the year ends.
 • All unused vacation days must be registered or transferred to 2021 asap and at the latest 21.12.2020.
 • Travel claims must be registered asap and at the latest 15.12.2020.
 • Refunds must be registered asap and at the latest 15.12.2020
 • Some other more detailed things are also on our preparation to-do-list, but those who are effected from these, will be contacted individually

You are welcome to contact Maria Svåsand (HR-adviser), Alexander Bruknapp (driftsøkonom) or myself if anything is unclear or if you need our assistance in these matters.

These new systems are a part of the BOTT- collaboration as is a collaboration between the universities of Bergen, Oslo, Tromsø and Trondheim with the aim of finding common solutions that can be used by the entire university and college sector. More information in Norwegian only.

Ny publikasjon i The Holocene

Opptil 6000 år gamle piler har smelta ut av ei isfonn i Jotunheimen

Under arkeologiske undersøkingar ved Langfonne, ei isfonn som ligg på Kvitingskjølen i Jotunheimen, er det gjort funn av 68 piler som har vore nytta til reinsdyrjakt i tidlegare tider. Dei eldste pilene er daterte til å vere om lag 6000 år gamle. Les mer her fra artikkelen publisert i The Holocene som bl.annet Atle Nesje har vært med på.

Deadlines for sending Christmas mail 2020

Are you going to send packages or post to other countries, it’s important to look at deadlines . For Christmas mail in Norway recommended latest 11 December. To help you make sure that your Christmas letters and packages are received before Christmas , we recommend sending by the dates specified for each country. Here are the deadlines for sending letters: Sweden and Denmark:14. Desember. Rest of Scandinavien – 10.desember. Germany – 12.desember. Rest of Europe – 8. desember. USA and Canada – 6. desember Other countries in the world – 30.november
Regular delivery time: A-mail: Earliest 2-6 days in Europe. Rest of the world 4-8 days. Here are the deadlines for Christmas packages : business package door to door + 1 day from 23.11, service package +1-2 days from 23.11. Package abroad – (CarryOn) https://www.bring.no/jul/julefrister-til-utlandet-2020. Have a wonderful Christmas.  Knut-Egil Larsen, Nestleder TPS.

Skrivekurs for forskere

MatNat-fakultetet har gleden av å invitere til nytt skrivekurs for forskere. Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten. Målgruppe for kurset er vitenskapelig ansatte ved institutter og sentre ved fakultetet. Særlig stipendiater oppfordres til å melde seg på. Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter kurset slik at teksten publiseres på forskning.no. Deltakerne vil lære mer om:

 • Slik gjør du en tekst interessant.
 • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige.
 • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen?
 • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen.
 • Treningsøkter og øvelser.
 • Tilbakemelding på tilsendte tekster.
 • Slik møter du journalister.

Kursledere: Eivind Lauritsen og Eldrid Borgan, Forskning.no
Gratis lunsj inkludert. Ingen kursavgift.
Dato: 14.01.2021 (9.00-15.30)
Påmeldingsfrist: 06.01.2021 https://forms.gle/BD6yi8LDTeyzdVAe6

UiBs gjeldende smittevernstiltak vil bli fulgt. Kurset vil ikke la seg gjennomføre ved pålegg om hjemmekontor. Har du spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341 / asbjorn.leirvag@uib.no

 

Værgodmotdegselv.no

For mange av UiBs nye studenter kan starten på studietiden ha vært krevende og annerledes enn forventet.
Studentorganisasjonene melder om svakere rekruttering til studentdemokratiet og melder om at mange føler seg ensomme. I forrige uke presenterte jeg kampanjen Vær god mot deg selv, som skal hjelpe studentene gjennom denne vanskelige tiden.
Kommunikasjonsavdelingen har nå gleden av å meddele at værgodmotdegselv.no blir lansert fredag ettermiddag.

På nettsiden har vi samlet en rekke kunnskapsbaserte tips fra våre egne fagmiljøer til hvordan studentene kan få en bedre hverdag, både de som er ensomme, eller de som på andre måter føler at den digitale hverdagen går ut over den psykiske helsen. Innholdet er utviklet i tett samarbeid med studentdemokratiet og er basert på kunnskap fra UiBs fagmiljø. På nettsiden kan du blant annet få forskningsbaserte tips til blant annet fysisk aktivitet, søvn,
musikkterapi, studieteknikk og tilrettelegging for å motvirke ensomhet.
Les mer i På høyden

Congrats, Martin Sarajærvi

Martin Sarajærvi successfully defended his thesis Wednesday 18. November on: “Computationally Efficient Methods for Seismic Modeling and Inversion”.

We congratulate the freshly minted doctor! 🙂

The opponents were Professor Roelof K. Snieder at the Center for Wave Phenomena and Office of Academic Affairs, Colorado School of Mines, USA, and professor Leiv Jacob Gelius ved Seksjon for geologi og geofysikk, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo i doktorgradsdisputasen. Mathilde Sørensen internternal member of the committee, and the disputassion was led by Einar Iversen. The thesis was supervised by Henk Heers, Volker Oye ved NORSAR, and Jan Øystein Haavig Bakke at Schlumberger.