Karen Tellefsen

Karen Tellefsen, som siden 2016 har vært tilknyttet EPOS-prosjektet ved GEO, de siste årene som seniorkonsulent, har tatt over arbeidsoppgavene etter Iselin i instituttets studieadministrasjon. Iselin sluttet i sin stilling som seniorkonsulent/studieveileder like over påske, og nå onsdag 21. april startet Karen i stilingen som seniorkonsulent/ studieveileder. Hun vil i første omgang ha spesielt ansvar for bachelorprogrammet, timeplanarbeid i samarbeid med Emilie og eksamensarbeid i samarbeid med Synne, og vil mest sannsynlig også delta i iEarths arbeid med utvikling av praksisemnet og administrering av dette. Karen tok både bachelor- og mastergrad ved GEO, og har dermed vært på instituttet i snart 10 år. Grunnet tiltak knyttet til pandemien vil Karen arbeide mye fra hjemmekontor som flere av oss andre i administrasjonen. Ellers blir hun å finne på kontoret bak resepsjonen.

Skype for business

Verktøy for å sende direktemeldinger, video og tale, samt informasjon om personers tilgjengelighet

Kan også benyttes til direkte kommunikasjon med eksterne organisasjoner.

Knytter seg til blant annet Outlooks kalender for å vise tilgjengelighet

Hvordan komme i gang? Lære mer? UiB tilbyr gratis kurs til sine ansatte som ønsker å lære mer om Skype for Business. E-læringskurs UiB

Ferie 2021

Dear all employees at GEO  (Norwegian and English information here)

We kindly remind you about the deadline May 1st to apply for your main vacation for 2021 (ref e-post from DFØ dated April 1st).

This deadline also applies even if you are planning your main vacation later in the year. Granted holiday can be moved on later if your plans change through the year. However, the base is that all employees must take a minimum of three weeks’ vacation in the period 1 June – 30 September, and preferably between the two study semesters.

IMPORTANT: Please read here for “Annual follow-up of vacation days, senior days, and flexitime”  (this is in both Norwegian and English). Flexitime is only applicable for employees in administrative or technical positions.

Gode søkertall

UiB gjør det sterkt og øker markedsandelen sammenliknet med de andre BOTT-institusjonene. Økningen i søkertall sammenliknet med i fjor er også betydelig høyere ved UiB enn nasjonalt. For oss er det svært gledelig med gode søkertall igjen.

Lærestedsnavn

2020 2021 Endring%
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25635 25699 0,25 %
Universitetet i Bergen 11660 12268 5,21 %
Universitetet i Oslo 21062 19483 -7,49 %
UiT Norges arktiske universitet 10335 9809 -5,08 %
Nasjonalt 150784 154088 2,19 %

Søkertall

2020 2021
Bachelorprogram i geovitenskap – Bergen 116 113 -2,58 %
Retning geologi 84
Retning geofysikk 29

Arqus academy week 20021

Shaping the University of the Future. From 3rd to 7th May 2021, Vilnius University (VU) hosts the Arqus Academy Week 2021, a week full of interesting discussions, lectures, workshops and other events organised by the Arqus European University Alliance.

This first edition, with the motto of “shaping the university of the future”, aims to engage the communities of the seven universities in discussing a renewed vision for higher education.

We invite faculty, administrative staff from all levels and students across the Arqus Alliance to join the virtual Arqus Academy Week 2021 to…Read more here. (Register by 30. April)

Kunngjøring av kandidater på valg til det nye GEO instituttrådet

Det avholdes valg for Institutt for geovitenskap for alle grupper. Gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022, gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025. Les er her om kandidater som er på valg. Valget begynner kl 09:00 den 25. mai og avsluttes kl. 12:00 den 28. mai 2021.

(english)
Today we introduce the candidates running for the institute council election 2021. Please have a look here for further details of each candidate!
The election runs from 9 am 25th May – 12 pm 28th may 2021.