Utlysning – Fremragende underviser – ETP – søknadsfrist 10. oktober

Vi minner om utlysning for meritteringsordningen Fremragende underviser / Excellent Teaching Practitioner (ETP). Merk at søknadsfrist er utsatt til 10. oktober 2018.
https://www.uib.no/pedagogiskakademi/116767/utlysning-2018-fremragende-underviser-excellent-teaching-practitioner

Med vennlig hilsen

Harald Walderhaug

Informasjon om avtaler, bestillinger og faktura ved UiB

UiB har inngått nye rammeavtaler for innkjøp. Som kjent er ny rammeavtale for reiser inngått med G Travel. Nå kan man bestille vanlige reiser online på https://gto.softinventor.com/login/gtravel. Husk feide pålogging (vanlig brukernavn og passord).
Ved bestilling av reiser blir det lagt til et lite gebyr ved hver bestilling, se avtaleportalen for prising av ulike tjenester. UiB betalte også gebyr i forrige avtale som var med Berg-Hansen AS, men da med en årlig avgift som ble belastet Økonomiavdelingen. Denne løsningen er ikke mulig med den nye avtalen som Statens innkjøpssenter har inngått. Her er det i stedet gebyr per bestilling.

UiB kredittkort til bruk ved reiser
Faste og midlertidig ansatte ved UiB kan søke om kredittkortet EuroCard. Dette er et kredittkort med firmaansvar som utstedes i den ansattes navn uten årsavgift. Kortet benyttes bare til reiserelaterte utgifter i jobbsammenheng. Kortet kan ikke brukes til private kjøp. Faktura sendes til og betales av kortinnehaver. Mer info her: https://www.uib.no/foransatte/107153/kredittkort

Feltarbeid 2018: en god dag i felt på indre Sunnmøre

Før sommeren planla vi, Atle og Henriette, å gjøre rekognosering av myrområdet ved Kilstisetra i helgen 7.-9. september. At datoen kolliderte med både bryllup på Øland, Torvløysa-1851-OppNed og Geologiens dag fikk ikke hjelpe, i kabalen med undervisning og reising var dette eneste mulighet. Kysten på Sunnmøre ble isfri tidligere enn i Hordaland, og da ismarginen rykket frem til Herdla i den kalde fasen yngre dryas (12.800-11.700 år siden), nådde brefremrykket kun de indre fjordstrøk på Sunnmøre, Geirangerfjorden og Tafjorden, og fjellområdene hadde mange botnbreer. Indre Sunnmøre er derfor et utmerket område for å studere endring i fortidsklima fra avslutningen av forrige istid og overgangen til nåværende varmeperiode, samt samspillet mellom natur- og kulturlandskap.

Lørdag 8. september dro vi, sammen med Lars, til Eidsdal hvor vi plukket opp masterstudent Terje Lunde på veien til Gjerdeneset. Fra parkeringen på Gjerdeneset er det en halvtimes gange til Kilstisetra i nordvestenden av Kilstivatnet (bilde a). Kilstivatnet (538 m o.h.) ligger på en dalskulder i munningen av Eidsdal. Selve bassenget er en forsenkning avgrenset av fjellene Grjotet (1519 m o.h.) i vest og Blåhornet (741 m o.h.) i nord. På nordsiden av vannet er et sammenhengende myrområde med berggrunnsterskel til vannet. På indre Sunnmøre er det en utfordring å finne bassenger, det være innsjø eller myr, der sedimentasjonen i hovedsak er skjermet for steinsprang og snøskred, men vi tror denne lokaliteten duger.

Atle hadde studert denne myra på flybilder og valgte ut et sted så fort vi kom frem. Atle og Terje håndterte russerbor og stenger, Lars var altmuligmann og Henriette loggførte (bilde b). Russerboret traff bunnen 4,65 m under overflaten og den nederste meteren ble prøvetatt og trukket opp. Det ble full klaff på første forsøk. Bilde c viser halvkjernen med materiale fra 4,65 til 3,65 m under dagens overflate. De nederste 30 cm består av finkornet minerogent materiale i bunnen (venstre), økende innhold av organisk materiale opp mot et sort lag på ca. 2 cm, og deretter økende innhold av organisk materiale igjen. Fra 30-100 cm er kjernematerialet dominert av torv. Terje og Atle satte russerboret ned en gang til; bunnen ble nådd ved 4,64 m og opp kom en ny meter av de eldste avsetningene. Begge halvkjernene ble pakket for transport til Bergen. Dersom vi kan få en presis alder på når lokaliteten ble isfri, så kan vi kanskje bruke lokaliteten til å beregne den lokale produksjonsraten av in situ 10Be i tidsintervallet etter isen forsvant. Med dette i bakhodet ble det samlet inn materiale fra oppstikkende kvartsårer og -linser på en bergknaus (bilde d) like ved myra.

Etter en vellykket første befaring av myrområdet ved Kilstivatnet kjørte vi til Geiranger og videre opp mot Djupvasshytta til Terjes feltområde (bilde e, f). Der møtte vi uvær fra Østlandet, men prøvetok likevel to berggrunnsflater med godt bevart isskuring ved 1150 m o.h. Noen dager tidligere samlet vi inn prøver fra oppstikkende, isskurte kvartsårer (bilde g) nede i dalbunnen (ca. 1040 m o.h.). I dalbunnen viser isskuringsstriper og andre iserosjonsspor bevegelse mot Geiranger, mens iserosjonsspor nærmere Skjeringdalsbreen viser isbevegelse mot nord-nordøst. Skjerdingdalsbreens største utbredelse er markert med en tydelig morenerygg (bilde h), hvor skuringsstripene altså har forskjellig orientering på hver side av ryggen.

Bildetektst:
a) Kilstivatnet (sort pil) sett fra Nonshaugen i øst. Fjellet til venstre er Grjotet (1519 m o.h.) og til høyre Blåhornet (741 m o.h.). Indre deler av Storfjorden er fylt opp av tåkeskyer slik at man kan forestille seg fjorden som brefylt. b) På Kilstimarka, fra venstre: Lars, Terje og Atle. Kilstisetra i bakgrunnen. c) Halvkjerne fra den nederste meteren i bassenget; finkornet minerogent materiale i bunnen (venstre) og økende innhold av organisk materiale mot toppen (høyre). Omtrent 20 cm over bunnen er et mørkt lag på 2-4 cm som kan være Veddeasken, avsatt for 12.000 år siden. d) Berggrunn som stikker opp like øst for det prøvetatte myrbassenget. Gneisen har mange kvartsårer og -linser. Prøvetatte punkter er markert med hvite prøveposer. e) Utsikt fra feltområdet til Terje Lunde. Veien til Dalsnibba (1476 m o.h.), og R63 langs Djupvatnet (1016 m o.h.) sees i bakgrunnen. I forgrunnen er det isskurte flater og blokk og stein som breisen har lagt igjen. f) Skjerdingdalsbreen bak Terje og Atle. Feltområdet til Terje går fra dalbunnen (bilde e) til fronten av breen, men det er få steder hvor han kan gå nær brefronten. g) Sva i dalbunnen hvor kvartsårer er prøvetatt for analyse av Be-10, Skjerdingdalsbreen sees i bakgrunnen. h) Den største utbredelsen til Skjerdingdalsbreen er tydelig markert med morenerygger, breen ligger i dag oppi fjellet til høyre utenfor bildet. Alle foto: Henriette Linge.

Dyphav-reportasje ute på Reuters

Kjempeflott reportasje om Jebsen-toktet ute på Reuters i går 20.9. Bra pay-off etter at de kom på besøk i Bergen i august:

https://uk.reuters.com/article/us-norway-deep-sea-minerals/deep-sea-robots-reveal-mineral-riches-in-the-abyss-idUKKCN1M01SU

Ny publikasjon i Norwegian Journal of Geology, vol 98

Jan Mangerud og medarbeidere har publisert en artikkel der de beskriver oppdagelsen av et jordskjelv, får den beste dateringen av isavsmeltingen på Østlandet og beskriver de første planter som innvandret til Hedmark. Les artikkelen i sin helhet her: http://njg.geologi.no/images/NJG_articles/NJG_Vol98_Nr3_Art1_Mangerud.pdf
Geoforskning.no har også laget sak om dette.

BIFF – Bergen International Film Festival: Discounted Tickets

Rabaterte BIFF-billetter
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 26. september til 4. oktober. Ansatte får rabatterte billetter til kr. 65 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget, og billettsalget har startet. Les mer om programmet her: www.biff.no

Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets
Bergen International Film Festival will take place from September 26th to October 4th.
Employees at UiB can buy discounted tickets for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 65 NOK and tickets and are on sale now. Please remember to bring your staff ID. Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english

Evi Linda Naudts

Hi Everyone,

I’m Evi, 25 years old and recently moved to Bergen from Ghent, Belgium. I finished both my bachelor and master’s in biology and wrote my master thesis on the climate-driven ecosystem dynamics of desert oasis lakes in the Sahara. I mainly used fossil remains of aquatic invertebrates in lake sediment cores to reconstruct past environmental change.

Starting from the 1st of September 2018, I will be a PhD student in the very exciting SapienCE (Centre for Early Sapiens Behaviour), where I will try to unravel how climate and environment have shaped human evolution and development in South Africa. For this purpose, I will analyze pollen and leaf-wax n-alkanes in marine sediment cores. I’m very happy to be in Bergen again after a wonderful six-week internship at the GEO department last year. You can find me now in room 2170 at Jahnebakken 5. Welcome to GEO Evi 🙂

GEO Julebord/Christmas Party 30. November 2018

 

 

Sett av dato – mer info kommer!

Hi everyone!
I’ve been working at the Institute of Earth & Environmental Sciences at the University of Potsdam/Germany for twenty years. I work in the sample preparation lab and my main tasks are the production of thin sections, zircon mounts and apatite samples for age determination. I applied for the Erasmus staff exchange program and therefore I had the chance to visit the sample preparation lab at the University of Bergen for two weeks.

During this time I had the opportunity to learn other methods of sample preparation and I could discuss and try different techniques and machines. It was very interesting to work with other equipment and it was very helpful to discuss daily problems and the ways of dealing with them. I could collect new ideas and experiences that were applicable to polishing methods. Beside this, I had the chance to have a look into other impressionable equipped labs.

It was my first stay in Bergen and I really enjoyed the cultural and historical city, the coast, the hills and the kindness of the people.
Thank you for this great experience.

Ser dette interessant ut for deg også? – Les mer om ansattmobilitet her.

Henrike Wilborn

Around three years ago I moved to Bergen, as an Erasmus student during my Master studies at the University of Potsdam, Germany, where I previously took my BSc. Having fallen in love with Norway, I decided to finish my MSc here. In November 2017 I graduated from UiB, specialising in geochemistry and geobiology, after having completed my Master thesis on the textural and geochemical investigation of hematitic cherts from Southwest Norway.

From a research assistant position in isotope geochemistry at UiB this year, I went on to a PhD position that I just started in September 2018, associated with the K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research. Desiree Roerdink as supervisor. I will now be working on stable copper isotopes, conducting experiments under hydrothermal conditions to investigate the isotopic fractionation. Data from hydrothermal fluid and solid samples from hydrothermal vent fields along the Arctic Mid-Ocean Ridge will be compared to these. I want to provide a fundamental background for interpreting copper isotope ratios measured in hydrothermal deposits, and thus improve the understanding of how mineral resources form on the seafloor, affected by processes occurring in the sub-seafloor.

I am more than happy to have anybody drop by to say Hi, I am in the PhD office on the fourth floor, room 4F14d, in the left corner by the window! Welcome to GEO Henrike! 🙂