Ny utlysning for Senter for fremragende utdanning

13.12 kom beskjeden om ny SFU-utlysning for 2019. 3-4 nye sentre skal opprettes i 2019 med midler til å utvikle og formidle erfaringer om undervisning i 5 år, med mulighet for 5 nye år senere.

«Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.» (Hentet fra SIU sine hjemmesider)

Søknadsfrist er 29.04.19.

Dette er gode nyheter og iEarth er allerede godt igang med å forberede vår søknad!

Mer informasjon kan leses fra SiU her.

Julehilsen fra Tassie

University of Tasmania (UTAS) ble grunnlagt i 1890 som Australias fjerde universitet, og er et av de seks gamle universitetene som kalles sandsteinsuniversiteter. For å bli inkludert i denne prestisjefylte klubben må universitetet være gammelt, og ha bygninger primært bygget av sandstein.

UTAS sin logo har gjennomgått en imponerende utviklingshistorie. Logoen viser nå en rød løve som bærer på en fakkel (se foto). Den opprinnelige logoen var mer kompleks, og de fleste dekanskifter opp gjennom årene har medført endringer i logoen. Det kan virke som om rødfargen i logoen har oppstått litt tilfeldig, mens løven nok er valgt som et resultat av engelsk, kongelig tradisjon. Løven er ‘passant’, som betyr ‘a lion walking past right to left looking straight ahead’. Fakkelen symboliserer noe som skal ‘carry on the traditions of scholarship through the centuries’. Evolusjon har medført at løven har fått primat-tommel, slik at den kan holde fakkelen med en ‘hånd’. Og løven har blitt så intelligent at den bruker tungen for å dempe flammene som slikker øyebrynene. Uansett, løven er kraftfull og dynamisk i sin iver etter å spre kunnskap. I motsetning til UiBs ugle, som sitter musestille, livredd for at noen skal oppdage dens visdom.

UTAS har fem fakulteter samt tre spesialiserte institutter. Jeg tilbringer nå en 6 måneders forskningstermin ved et av disse; Institute for Marine & Antarctic Studies (IMAS), i gruppen ledet av Mike Coffin. IMAS ble startet i 2010 som en strategisk beslutning for å satse på marin, antarktisk forskning, og Mike ledet instituttet i etableringsfasen. IMAS har nå et årlig budsjett på vel 300 mill kr, 190 fast ansatte og 185 PhD studenter, fordelt på tre lokaliteter i Tasmania, hvorav den største ligger i Hobart. IMAS har gode forskningsfasiliteter som inkluderer 8 kystgående fartøyer, og tett samarbeid med andre aktører som opererer havgående fartøyer. Forskningen ved IMAS er organisert i tre kjerneprogram: Fiskeri og akvakultur, økologi og biodiversitet, samt hav og kryosfære. Sistnevnte program har fire nøkkelaktiviteter: Forvaltning av Antarktis og hav, fysisk oseanografi, bio-geokjemisk oseanografi og marin geofysikk.

De fleste ved IMAS sitter i åpent kontorlandskap. Mitt inntrykk så langt er at dette ikke er så ille som de verste kritikerne vil ha det til, men ikke godt nok til at slikt kan fungere for vitenskapelig ansatte. Det er mange årsaker til dette, og den viktigste er støy fra de få som har eget kontor; professorer med ‘license to disturbe’. Og slike kan aldri temmes.

Hobart er hovedstaden i delstaten Tasmania, og er på størrelse med Bergen. IMAS ligger på Salamanca, Hobarts svar på Bryggen. Atmosfæren i Hobart er behagelig, og klimaet på denne tiden av året kan sammenlignes med en god, norsk sommer. Temperaturen varierer raskt, og gjenspeiler kampen mellom de kalde værsystemene i Antarktis og den varme ørkenluften fra ‘fastlandet’. Det småregner ofte fra blå himmel. Vi bor relativt sentralt, med gangavstand til alt, inkludert to knauser á la Fløyen.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år!

Hilsen Rolf og Beata Mjelde

Bildetekst: Rolf og Roald utenfor IMAS, UTAS (foto: Beata Mjelde).

Tre ansatte ved GEO nådde opp i kampen om Forskningsrådets frie midler

Forskingsrådets såkalte fripro-midler er ettertraktet: Her konkurrerer man bare på kvalitet, og kan få uttelling så lenge forskningsprosjektet er godt nok. Totalt 1280 forskere søkte om midler, 107 prosjekter kom gjennom nåløyet. Det heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet. Totalt er det delt ut 870 millioner kroner. Les mer fra På Høyden her.

Disse får støtte ved GEO:
Søknadstype Prosjektansvarlig Prosjektleder
Unge forskertalenter Institutt for geovitenskap Basile de Fleurian
Forskerprosjekt Institutt for geovitenskap Eoghan Reeves
Forskerprosjekt Institutt for geovitenskap Ingunn Hindenes Thorseth

Gratulerer til dere alle! 🙂

Dette er en stor dag for instituttet og vi markerer dette med å invitere alle ansatte til kake i “Steinbiten” i morgen fredag 7. desember kl. 12.15.

Julebord 2018

Årets julebord ble arrangert i Hansastuen på Kalfaret Brygghus, fredag 30 november. Det ble en stor suksess med 109 påmeldte deltakere.
Det hele startet med noe godt i glasset og alle ble tildelt en liten stein, hvorpå hver deltaker måtte finne riktige geologiske bord for sitt sete for kvelden.
Jostein Bakke og kværtærgruppen ledet oss gjennom det offisielle programmet siste kvelden i november. Det ble lest opp flotte dikt ved Isabelle Edmundson.
Hvert bord hadde 4 lapper plassert diskret hvor deltakerne fikk oppgaver for å sprite opp stemningen om det var nødvendig – dette var det Emilie Randeberg og Åse Hestnes som sto for.

Instituttleder holdt en veldig fin oppsummering om instituttets historie, vi har mange unge som ikke kjenner til historien vår.
Det ble trukket frem jubilanter med runde dager gjennom året som var, inkludert Jubilanter som har arbeodet ved UiB i 25 (Haflidi Haflidason) og 40 (Ole Tumyr) år.
HMS tiltak gjennom siste året for å sosialisere oss i «Steinbiten» hvor Mareile Andersson har funnet frem til mange vaffelrøre lagere ble applaudert.
IEARTH fikk også applaus for arbeidet gjennom det siste året!!

Mari Fjalstad Jensen ledet oss gjennom en variert Quiz hvor deltakerne viste stor entusiasme.

Anne-Kathrine Faber oppsummerte kvinnenes, herrenes og takk for maten talen med oppturer og nedturer gjennom et norsk julebordsmåltid – visuelt med en X akse og en Y akse på papir til god sammenligning med syvfjellsturen i Bergen.

Årets kvartærpris gikk til Emilie Randeberg og Anna Hughes – tradisjonen tro ble denne prisen utdelt ved John-Inge Svendsen, med god hjelp av “Knut-Arild Hareide”.
Etter det offisielle programmet ble det dansing og «kos» på natten.

Vel blåst og takk for et meget godt bestått og gjennomført julebord av kvartærgruppen!

Neste år er det Geodynamikk gruppen som står for julelunsj/julebord for 2019 🙂

MN: Utlysning i ERASMUS+: Mobilitets og samarbeidstiltak 2019/2020

MN Utlysning i ERASMUS+ Mobilitets og samarbeidstiltak 2019 2020.

Forskningsrådets webinar for UiB: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

Forskningsrådet inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra UiB. Fredag 14.12 kl 13.00-14.00.

I webinarer gis det informasjon om:

  • hvorfor Forskningsrådet gjør endringer
  • hva de nye søknadstypene og de nye vurderingskriteriene betyr for søkerne
  • hvordan Forskningsrådet vil legge opp søknadsbehandlingen

Les mer og følg webinaret fra NFR lenken her.

Ny publikasjon: Reconstructing ice‐flow fields from streamlined subglacial bedforms: A kriging approach

Abstract
The orientation of several landforms, e.g. drumlins, flutes, crag‐and‐tails, and mega‐scale glacial lineations, records the direction of the overlying ice flow that created them. Populations of such features are used routinely to infer former ice‐flow patterns, which serve as the building blocks of reconstructions of palaeo ice‐sheet evolution. Currently, the conceptualisation of flow patterns from these flow‐direction records is done manually and qualitatively, so the extractable glaciological information is limited. We describe a kriging method (with Matlab code implementation) that calculates continuous fields of ice‐flow direction, convergence, and curvature from the flow‐direction records, and which yields quantitative results with uncertainty estimates. We test the method by application to the subglacial bedforms of the Tweed Valley Basin, UK. The results quantify the convergent flow pattern of the Tweed Palaeo‐Ice Stream in detail and pinpoint its former lateral shear margins and where ice flowed around basal bumps. Ice‐flow parameters retrieved by this method can enrich ice‐sheet reconstructions and investigations of subglacial till processes and bedform genesis. © 2018 The Authors. Earth Surface Processes and Landforms published by John Wiley & Sons Ltd. Read more here. Congratulations Anna 🙂

Lea Toska Oppedal presenterte sin avhandling i dag

MSc. Lea Toska Oppedal, doktorgradsstipendiat ved Institutt for geovitenskap, disputerte i dag for ph.d.-graden, med avhandlingen ”Holocene Climate and Glacier Trends at sub-Antarctic South Georgia”.

Lea har i arbeidet sitt dokumentert tidligere klimaendringer på øyen Sør-Georgia i Sørishavet som potensielt kan kobles til endringer i det sørlige vestavindsbeltet de siste 7000 år.

Avhandlingen er delt opp i tre studier som alle baserer seg på analyser av sedimenter avsatt i en myr og en innsjø nederst i en dal på nordøstsiden av Sør-Georgia. Det første studiet undersøker endringer i utstrekningen til en isbre øverst i dalen. Innsjøen og myren fanger opp sedimenter erodert av isbreen og kan brukes som arkiv på brevariabilitet over tid. Dette er fordi en stor bre eroderer det underliggende fjellet mer effektivt enn en liten bre. Ved å dokumentere endringer i mengden breeroderte sedimenter avsatt i innsjøen og myren over tid, er betydelige endringer i breens størrelse rekonstruert for de siste 7000 år.

Isbreer er sensitive indikatorer på endringer i sommertemperatur og nedbør. For å undersøke hva som hovedsakelig påvirker breens størrelse, har Lea analysert biomarkører i plantemateriale avsatt i innsjøen. Resultater fra dette studiet viser at breene rykker frem når den relative fuktigheten i dalen går ned, og peker på sommertemperatur som den viktigste klimatiske faktoren for Sør-Georgias breer. Disse klimaendringene kan potensielt kobles til endringer i styrken og/eller plasseringen av det sørlige vestavindsbeltet de siste 7000 år.

Det siste studiet dokumenterer funn av vulkansk aske fra et utbrudd i Chile for 3000 år siden. Asken er funnet i myren som ble brukt for å rekonstruere brevariabilitet. Slike askelag kan benyttes som aldersmarkører for å koble sammen ulike klimaarkiv, slik at vi kan sammenligne klimaendringer dokumentert på ulike steder, i hav og på land. Oppedals funn demonstrerer potensialet for bruk av slike askelag til å sette sammen en klimahistorie for den atlantiske delen av Sørishavet.

Fra venstre: Førsteamanuensis Kikki Flesche Kleiven, GEO (leder for disputaskomiteen); professor Kuvvet Atakan, GEO (custos); Seniorforsker Dominic A. Hodgson, British Antarctic Survey, Storbritannia (opponent); Lea Toska Oppedal; professor Jostein Bakke, GEO (hovedveileder); Førsteamanuensis Lena Rubensdotter, Norges geologiske undersøkelse og UNIS (opponent).

Institutt for geovitenskap gratulerer!

Virker ikke kopimaskinen / printeren i rom 3141 – du får melding om å taste inn Puk kode?

Virker ikke kopimaskinen – printeren i rom 3141 – sier den at du skal taste Puk kode?

Da kan du forøke å gjøre som beskrevet her: https://it.uib.no/Hvordan_koble_kort_til_SafeCom_Pullprint_konto_ved_hjelp_av_PUK Da går det automatisk med påloggingen neste gang du holder kortet over. Da slipper du kø på postrommet, mm. Det er en printer i 2 etg også – rom 2137

Brian Robins er gått bort

Det er med sorg vi må informere om at Brian Robins sovnet stille inn mandag ettermiddag, som følge av alvorlig kreftsykdom. Brian var ansatt som professor i petrologi ved instituttet frem til 2012, da han etter 42 år gikk av med pensjon.

I følge hans datter blir det begravelse i Åsane gamle kirke, fredag 30. november kl.12.00, dersom noen fra instituttet ønsker å komme.

Ingunn

 

Foto: Irene Heggstad