“Kvart-Sitten”

GEO lyste ut en navnekonkurranse i mai for det “nye” møterommet vårt.

PhD Miljørommet har vært svært lite i bruk av våre PhD’er – de oppfordres nå til å spise lunsj i vårt felles lunsjrom “Steinbiten”.

Det er bestemt at PhD-miljørommet nå skal kunne brukes av alle GEO ansatte til seminarer og til møter av en viss størrelse.

Det gamle navnet er derfor litt “utradert” og vi trengte forslag til nytt navn.

Vi fikk inn forslag fra Hildegunn, Irene og Eva.
Hildegunn vant denne konkurransen med sitt forslag:

                            “Kvart-Sitten”

Vinneren ble belønnet med en bok-premie!

Ny artikkel i Journal of Quaternary Research

“Vulkansk aske (tefra) kan danne tidsmarkører i geologiske arkiv og brukes til å korrelere og datere is- og sedimentkjerner (tefrokronologi). Asken kan på kort tid transporteres tusenvis av kilometer og avsettes over store geografiske områder. Langt fra kildevulkanen er disse avsetningene usynlige, men kan identifiseres ved hjelp av laboratoriemetoder og knyttes til sin vulkan. I denne artikkelen presenterer vi det første vulkanske askelaget identifisert på den sub-Antarktiske øyen Sør-Georgia. Asken stammer fra et utbrudd fra vulkanen Sollipulli i Chile for 3000 år siden. Dette funnet viser potensialet til bruken av tefrokronologi til å knytte sammen paleoklimatiske arkiv fra land og hav i Sørishavet.” Les hele artikkelen her. Gratulerer til Lea, Willem, Nicholas L.B. og Jostein med publikasjonen! 🙂

Minner om følgende for alle som skal i felt og på tokt / Reminder regarding field work and attending cruise :

Feltarbeid / Field work og tokt/Cruise:

  • Før utreise skal Feltkort fylles ut for å få en fullstendig oversikt over alle deltakerne på feltarbeid og tokt.

Mer informasjon og feltkort finner dere her: https://www.uib.no/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt

  • Before departure Field Cards must be filled out to provide a complete overview of all the participants on the fieldwork or research cruise.

More information and Field card you will find on this webpage: https://www.uib.no/en/hms-portalen/75278/fieldwork-and-research-cruises

Faglig leder for feltarbeidet skal i tillegg gjennomgå en HMS-sjekk av arbeidet i forkant med meg / Academic leader must in addition go through a HSE-checklist with Andrea before departure:

  • Se vedlegg sendt i mail og avtal tid med Andrea for gjennomgang. OBS! Andrea drar på ferie til helgen.  /See attachment, sent in mail, for HSE-checklist and book a time with Andrea for this. Andrea will go on vacation after this week.

Maskinell kontroll av reiseregninger

Den 13.06.18 starter Seksjon for lønn en pilot med maskinell kontroll av reiseregninger. Det er den virtuelle assistenten Bot-Anna som utfører kontrollen på Mat.Nat (orgnr. 12*)

Piloten består av tre faser:

  1. Variabellønnsattestantene kontrollerer at Bot-Anna gjør riktige valg.
  2. Reiseregningen sendes automatisk i retur til registrerer hvis den finner noen feil.
  3. Reiseregningen sender skjema i retur ved feil eller fremover til godkjenner hvis alt er OK.

Bot-Anna bruker merknadsfeltet til å skrive resultatet av kontrollene. Om du opplever at Bot-Anna har gjort feil er det fint om du skriver i merknadsfeltet hva som er feil og sender videre i saksflyt.

Rettledning for utfylling av reiseregninger:

Når du fyller ut en reiseregning er det noen punkt som må være utført for at reiseregningen skal bli raskere attestert og godkjent:

  • Oppgi ett utlegg på èn linje – og last opp kvitteringen for dette utlegget på samme linje. Hvilke utlegg som ikke krever kvittering ser du når du fyller ut i reiseregningen. Du kan ikke lenger “bunkescanne”, men legge kvittering for hvert utlegg på hver linje.
  • Beløpet du angir må være identisk med beløpet på kvitteringen – inkludert ørebeløpet! Dette gjelder også utenlandsk valuta.
  • Vær påpasselig at datoen du oppgir på utleggslinjen er innenfor reisens start og slutt. På billetter som er kjøpt på forhånd er det reisedato som skal oppgis, ikke kjøpsdato.
  • Det må lastes opp et vedlegg som viser hvor kostnadene skal belastes (sted, prosjekt, analyse/aktivitet) som er godkjent av prosjektleder eller BDM.

Ved spørsmål kan du kontakte Eli Vikdal vår driftsøkonom.

PhD Seminar 2018

At this years one-day PhD seminar, 25 of our PhD candidates from 13 nations and 5 continents (!) assembled to get to know each other within and across the research groups, and get some helpful tips for the years ahead. The day started with information about the broad spectrum of research at our department and at UiB, while the main focus of the seminar was on better networking across research groups, to learn more about each other’s research projects, and how to best manage a PhD project.

For the latter part, two recently finished PhD candidates shared their experience during the all-important finishing period and how to get the most out of a PhD. GEO´s research coordinator informed on career possibilities after the PhD and shared his perspective on how to succeed an academic career.

After the formal part of the day, the participants were taken on a very rewarding geological tour through downtown and uptown Bergen by Øystein Jansen. At 7 pm (and still in glorious sunshine) the group was picked up by a boat that took us on a trip into the blue ………, where a nice dinner at a great place was waiting for us. We returned at midnight full of new impressions and thoughts, and after getting to know many new and interesting colleagues at GEO. A day for the books!

Reisebrev fra GEOV345 feltkurset: En unik reise gjennom Vestlandets geologi

Elleve studenter, både master og PhD, var i månedsskiftet mai/juni på en eventyrlig reise langs Vestlandets kyst. Sammen med kursleder Professor Rolf Birger Pedersen og hans trofaste assistent Håvard H. Stubseid fikk deltakerne en innføring i en kompleks og spennende geologi.

Studentene fikk være med på en geologisk reise gjennom de siste 1,5 milliarder år. Geologien strekker seg fra de grunnfjellsdannende prosessene i Prekambrium, dannelsen av oseanske terreng i det gamle Iapetus-havet, til oppbygning og kollaps av den Kaledonske fjellkjeden. Mellom dype fjorder og ruvende fjell ligger utallige geologiske perler gjemt.

I løpet av reisen fikk vi også oppleve flere arkeologiske og historiske godbiter fra steinalderen og vikingtiden. Innkvarteringen vekslet mellom primitive fyrtårn i havgapet og herskaplige herregårder fra 1700-tallet. Bruken av åpen båt (RIB) gjorde turen til en minneverdig og «once in a life time» opplevelse.

Ny doktorgrad – Leif-Erik Rydland Pedersen

MSc. Leif-Erik Rydland Pedersen, doktorgradsstipendiat ved Institutt for geovitenskap, disputerte i dag for ph.d.-graden, med avhandlingen ”Biosignatures in the oceanic crust”.

Det er ikke lenge siden det ble oppdaget oaser av liv rundt hydrotermale kilder i det mørke dyphavet, holdt i live av en stor mikrobiologisk biosfære basert på energi fra kjemiske forbindelser som blir dannet ved at sjøvann og bergarter reagerer med hverandre.

For å forske på tidligere mikrobielt liv i bergarter må en basere seg på det en kaller biosignaturer som er elementer, molekyler, eller teksturer som kan knyttes til tidligere eller nåværende liv. Problemet er at ikke-biologiske prosesser kan gjøre det vanskelig å identifisere biosignaturer, spesielt i eldre bergarter. Dermed, for å kunne etablere robuste biosignaturer som kan bli brukt til å identifisere tidligere liv i de eldste bergartene på jorden, eller i bergarter på andre planeter, er det viktig å undersøke yngre og mer uberørte bergarter.

Det første prosjektet rapporterer velbevarte vridde jern-teksturer, som kan knyttes direkte til en spesiell type jern oksiderende bakterie, funnet i jaspis (rød jernholdig kiselbergart) fra et tidligere hydrotermalt system. Det som er unikt er at bergarten har blitt utsatt for hydrotermale væsker med høy temperatur, men jern-teksturene er stort sett bevarte. Noe som støtter oppunder at denne type biosignaturer er robuste og derfor egnet til å bevise liv i veldig gamle bergarter.

Det andre prosjektet gjorde målinger av svovel-isotoper i den øvre delen av havbunnskorpen. Resultatene viser at mikrobiell aktivitet som påvirker svovel-isotop forholdet er utbredt, og at disse mikrobielle isotop signaturene kan bli bevart i hydrothermale systemer som potensielt kunne visket ut denne signaturen.Det tredje prosjektet tar i bruk de mest moderne instrumentene innenfor elektronmikroskopi for å utrede potensielle mikrobielle teksturer i omdanningsmineraler. Resultatene viser at mikrobielle celler kan potensielt etterlate seg teksturelle spor i form av mineralisering rundt cellen, og disse sfæriske teksturene blir videre bevart.

Institutt for geovitenskap gratulerer!

På bildet over her ser du professor Jörn Peckmann, Universität Hamburg, Tyskland (opponent), forsker Magnus Ivarsson, Swedish Museum of Natural History, Sverige (opponent), Leif-Erik Rydland Pedersen.

Førsteamanuensis Kikki Flesche Kleiven var tredje medlem av komiteen, og disputasen ble ledet av professor Haflidi Haflidason. Rydland Pedersen har blitt veiledet av professor Nicola McLoughlin ved Rhodes University, professor Ingunn H. Thorseth ved Institutt for geovitenskap, UiB, og professor Hubert Staudigel ved Scripps instiution of oceanography, UCSD. Ingen av disse kunne være tilstede da bildet ble tatt.

 

Partnere i iEarth konsortsiet møttes i Rosendal fra 05.-07. juni

Partnere i iEarth konsortsiet møttes i Rosendal fra 05.-07. juni i herlig vær og flotte omgivelser. Formålet med møtet var å sette agenda for det forestående Teacher Retreat (september 2018), utvikle innhold til iEarth sine nettsider, som skal lanseres over sommer, og jobbe med undervisningsopplegg til nytt nasjonalt fag i geofarer. Det ble dager med mye spennende diskusjoner og flere nye planer lagt. I tillegg ble både fjelltur til Melderskin (1427 moh.), besøk i Steinparken og Baronihagen, og omvisning på Folgefonnsenteret sneket inn i agendaen.

Men selv om sommeren nærmer seg, tar ikke vi i iEarth ferie enda! Nå står ansettelse av studenter ved UiB for tur, baseline undersøkelse er ute blant studenter ved UiT, UNIS er travelt opptatt med forskning på digitale verktøy i den begynnende feltsesongen, og ved UiO jobbes det med å få inn databehandlingsoppgaver på grunnkurs.

Til slutt en liten oppfordring – ønsker du å bli med iEarth til en ny fjelltopp, meld deg på Teachers Retreat i september! Mail med påmeldingsinformasjon kommer snart.

Ny artikkel i Frontiers in Earth Science

I artikkelen i Frontiers in Earth Science studerer vi hvordan fjordbreer trekker seg tilbake i ett varmere klima. Eksempler er deglasiasjonen av breene som dekket fjordene langs kysten av Norge under siste istid samt dagens breer i fjordene på Grønland.

I begge tilfeller trekker isen seg hurtig tilbake i fjordene på grunn av varmere vann langs kysten samt en reduksjon i massebalansen på overflaten. Det som er nytt i model studien vår er at, gitt at en tilbaketrekning i fjordene blir satt igang, vil fjordtopografien og spesielt variasjon i bredden på fjordene til en stor grad styre responsen til breene. Det vil si at vi kan til en viss grad forutsi responsen til fjordbreene på Grønland gitt en endring i klima, samt predikere hvor man forventer å finne morener og lignende spor av deglasiasjonen av fjordbreene langs kysten av Norge.

Du  kan lese artikkelen til Henning Åkesson, Kerim H. Nisancioglu og Faezeh M. Nick i sin helhet her. Gratulerer til forfatterne! 🙂

The Payment Beer 2018

Er du lei av å snakke om forskningen, doktoravhandlingen eller veilederen/veiledningen din? Ikke gå glipp av sommerhalvårets store mulighet til å mingulere med dine kolleger på andre premisser enn i gangene på GEO. Kom til Årets store Se og bli-sett-fest: Lønningspils 2018. Fredag 15. juni, rett etter jobb, på Kråken i Vaskerelven 6.
Velkommen!

Are you tired of talking about your thesis, your research or your supervisor/supervision? Don’t miss this summers big See and be-seen-event: The Payment Beer 2018, at Kråken in Vaskerelven 6. Be there or be a regular quadrilateral!
Welcome!

Se også / See also https://www.facebook.com/events/1830639300563757/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1528290332183546