Emilie Randeberg

Emilie Randeberg: Våren 2016 fullførte jeg en mastergrad innenfor kvartærgeologi og paleoklima ved Institutt for geovitenskap, og høsten 2016 ble jeg ansatt i et vikariat i studieadministrasjonen ved GEO. I tiden etter dette har jeg gradvis fått nye oppgaver innenfor studieadministrasjon, og i mars 2018 ble jeg fast ansatt som studiekonsulent ved Instituttet. I hovedsak arbeider jeg med Instituttets masterprogram, med opptak, oppfølging og veiledning av masterstudenter. Du finner meg i 3 etg, rom nr. 3106. Velkommen til GEO Emilie!!  🙂

Kvalifisering til GEO OL 18-21 mars 2018

Neste uke arrangerer Instituttet finalen i norsk GEO-OL for videregående skole elever fra hele Norge. Etter 2 kvalifiserende runde er det 16 deltagere fra hele landet som skal samles til finalerunden her ved UiB. Årets internasjonale finale går av stabelen i Thailand i august og Norge har 3 bronse og 1 gull å forsvare fra fjorårets finale i Nice. Faglig ansvarlig for GEO OL er Kikki Kleiven som sammen med Nil Irvali står for det faglige programmet i finale runden (og mye av det praktiske). Ellers er generalsekretær fra NGF: Ann Mari Husaas med hele uken og bor på Park Hotel sammen med elevene.
Mandag er den tyngste dagen, hvor mange tema skal dekkes. Basen er PhD miljørommet hvor dagen starter med presentasjoner fra Mathilde B. Sørensen (Geodynamikk), Kikki Kleiven (Dateringsmetoder), Thomas Berg Kristensen (Platetektonikk), Nils Gunnar Kvamstø (Meteorologi).
Tirsdag er det presentasjoner fra Kikki (Overflate og dypvannssirkulasjon), Ulysses Ninnemann(Stillehavet & Klima), Christian Haug Eide (intro feltkurs og feltkurs til Ulven).
Onsdag er det presentasjoner fra Kjartan Olafsson (Space 101), William Helland-Hansen (Sedimentære prosesser og systemer), avsluttes med øvelser.

Nasjonal arrangør: NGF og UiB (Ann Mari Husaas og Kikki Kleiven)
Lokale arrangør (feltkurs og tapasaften): Håvard Stubseid og Emilie Randeberg  (NGF’s lokalstyre Bergen og GEO studieadministrasjon)

Mulu expedition

On Saturday, March 17, Stein-Erik Lauritzen and Nele Meckler will be leaving for fieldwork in Borneo, Malaysia for the NFR-funded research project T-TRAC. They are working with an international team of colleagues on reconstructing tropical climate changes across the last half million years from stalagmites in Gunung Mulu National Park. During the 2018 expedition, the main focus will be on monitoring temperatures and drip water chemistry in the present-day cave system in order to better understand the proxy signals. You can follow their expedition on instagram at https://www.instagram.com/muluclimatescience/

The picture is from Robbie Shone (shonephotography.com), who will also accompany this expedition.

Albina Gilmullina

In 2016 I graduated with a MSc from Lomonosov Moscow State University, Russia. My Master’s Thesis topic is Permian and Triassic clastic sediments in Korotaikha depression Timan-Pechora basin.

In February, I started a PhD in UiB. I’m working with William Helland-Hansen in ISBAR project. The overarching objective of this project is to study the large-scale infilling history in GBSB through Lower Mesozoic time and understand the relative contributions of different provenance areas and how the basin was affected by external and internal forcing factors. This project aims to connect Lower Mesozoic stratigraphic intervals across the formerly disputed marine delineation boundary between Norway and Russia. You find Albina in room 2106B. Welcome to GEO Albina 🙂

Invitasjon til prøveforelesning – førsteamanuensis i klastisk sedimentologi

I forbindelse med utlyst stilling som førsteamanuensis i klastisk sedimentologi ved Institutt for geovitenskap, vil det bli holdt prøveforelesninger mandag 19. mars og onsdag 4. april.

Oppgitt tema for prøveforelesningene er:
“In the trial lecture, which will be followed by an interview, we would like you to give a summary of your research, present it in a broader context and give a presentation of your future research plans if you are offered the position. We would also like you to present your experiences, thoughts and visions on teaching in your field and potential contributions you might give to increase the teaching quality at the department.”

Anne Bernhardt
Mandag 19. Mars kl. 10:15 – 11:00, Auditorium 5 (A5) i Realfagbygget.
Tittel for prøveforelesningen er: “Setting the record straight: Tracing changes of past terrestrial conditions through clastic sedimentary systems”

Christian Haug Eide
Mandag 19. Mars kl. 14:15 – 15:00, Auditorium 5 (A5) i Realfagbygget.
Tittel for prøveforelesningen er: “Sedimentology for the future: Quantitative, integrated and cross-disciplinary research and teaching”

Matthieu Cartigny
Onsdag 4. april kl. 14:15-15:00, Auditorium 5 (A5) i Realfagbygget.
Tittel for prøveforelesningen er: “New insights into the rock record based on seafloor observations”

Intervjugruppen består av:
Professor Berit Oline Blihovde Hjelstuen, Institutt for geovitenskap
Professor Ritske Huismans, Institutt for geovitenskap
Professor Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap

Alle er hjertelig velkommen til å delta!

Beste dokumentarfilm – New York Film Festival 2018

Fram – ekspedisjonen 2014/15 er produsert til dokumentarfilm og er nå kåret til vinner under New York Film Festival sist fredag

Professor emeritus Yngve Kristoffersen (GEO UiB) og Audun Tholfsens 13 måneders ekspedisjon i Polhavet er produsert dokumentarfilmen av. Dokumentaren heter “Secrets of A Frozen Ocean” og er nå kåret til vinner under New York filmfestival 2018. Les mer fra vår web-side her.

Ny publikasjon i Nature Scientific Report

Joachim, Anna K. og Hallgeir har sammen med Erasmus-partnerne fra Universitetet i Pisa publisert i Nature Scientific Reports om spennende geodynamiske prosesser på Elba. Publikasjonen resulterer fra undervisningsbasert forskning tilknyttet til kurset GEOV252, feltkurs i geologisk kartlegging. Alderen av høytrykk metasedimentære bergarter på Elba, tilknyttet til den Apenniniske subduksjonssonen har så langt vært usikker, men den nye studien viser at disse bergartene er mye yngre enn forventet. I artikkelen Alps to Apennines zircon roller coaster along the Adria microplate margin vises det til at zirkonene fra disse høytrykk metasedimentære bergartene opprinnelig ble dannet i vulkaner for ca. 31 million år siden, da Adria mikrokontinentet kolliderte med Europa langs Alpe-fjellkjeden. Vulkanene ble deretter erodert og erosjonsproduktene ble forflyttet 500 km sørover langs «Apennin-foredeepen». Deretter ble zirkonene subdusert til en dybde på 40 km før de kom til overflaten relativt rask igjen på grunn av ekstensjonale tektoniske prosesser for ca. 20 Ma siden. Hele artikkelen kan leses her. Dette er artikkel nr. 3 som er et resultat av undervisningsbasert forskning tilknyttet til GEOV252 og etter flere MSc prosjekter på Elba og omkring. Les hele publikasjonen her. Vi gratulerer!

Figur: Oligocene Alps to Apennine zirkon roller coaster path i rød

Ny artikkel i Nature Communications

En forskergruppe fra Institutt for geovitenskap, UiB (Jens Karstens, Haflidi Haflidason og Lukas Becker) sammen med kolleger fra Kiel, Oslo og Tromsø har påvist at hurtig storskala sedimentasjon som fant sted ute på den Norske kontinentalmarginen mot slutten av siste istid, i forbindelse med avsmelting av det Skandinaviske isdekket, har spilt en større rolle i gasshydrat avsmeltning enn oppvarming av bunnvann. Forskerne finner koblinger mellom hurtig avsatte sedimenter, havbunnsforsenkninger (pockmarker) og metanutslipp på havbunnsskråningen utenfor kysten av Norge. Studien har blitt publisert i den internasjonale journalen Nature Communications (http://www.nature.com/articles/s41467-018-03043-z)

Metanhydrater, også kjent som «brennende is», forekommer i alle kontinentalmarginer. Forbindelsen av gass og vann forekommer i havbunnen, og den er kun stabil under relativt høye trykk og lave temperaturer. Hvis trykket er for lavt eller temperaturen er for høy, smelter hydratene, metan frigjøres og gassen kan lekke ut fra havbunnen og ut i havet. Dermed frykter forskerne at oppvarming av globale vanntemperaturer kan destabilisere gasshydrater i stor skala. Samtidig er det ikke fullt ut forstått hvilke andre faktorer som påvirker stabiliteten av gasshydrater. I denne studien er det påvist at hurtig storskala sedimentasjons avsetning kan ha en betydelig innvirkning på gasshydratsystemet og dermed hele karbonsyklusen. Til dags dato har dette aspektet knapt blitt vurdert. Les hele artikkelen i sin helhet her. Vi Gratulerer!!

SEG Europe RAC first webinar flyer

Til informasjon:

Please find the first SEG Europe Regional Advisory Committee webinar flyer. Please share with friends and colleagues as well as local student chapters, and societies. Webinar 12.3 at 14:00. For registering open the flyer.

 

Åse Hestnes

“This March, I started in the position as the network coordinator for iEarth. My tasks will be to administrate and coordinate the project between the partners from UiB, UiO, UiT and UNIS until application deadline spring 2019.

Earlier, I have been an employee of Magma Geopark, Rogaland, working on EU-projects related to geology and education.

I took my master degree in bedrock geology at NTNU, Trondheim, focusing on the structural and geochronological evolution of Caledonian rocks in central Norway. Later, I studied PPU (Postgraduate Certificate in Education) at UiB with didactics in geoscience and geography.

I am looking forward to get to know the institute and everyone working here, and I hope you drop by room 3111 to say hi and talk about iEarth.”

Welcome to GEO Åse!!