Seminar med Gernot Wagner (Harvard) torsdag 30.11.17 kl 9.15 – Solar geoengineering and mitigation

Gernot Wagner (Harvard) kommer og holder et seminar ved UiB, BCCR/GFI om geoengineering kl. 09:15 torsdag den 30. november, Undervisningsrom 4060,
West Wing Jahnebakken 5

Abstract: What could be the role of solar geoengineering in a ‘rational’ climate policy portfolio? What should it be?
What could or should it be in the world we actually live in?

Det er åpent for alle interesserte, IKKE forbeholdt Bjerknessenteret eller geofysikere. (Vi bare arrangerer. Så spre gjerne info til andre som kunne være interessert.)

Velkommen til et foredrag om et kontroversielt tema som jeg vet at mange, også her på huset, har sterke oppfatninger om.

Postdoc position in microseismic monitoring at NORSAR

It would be great if potential candidates at the Department of Earth Science can be informed about this job-opportunity. NORSAR has an opening for a 2-year postdoc position in microseismic monitoring related to the ERiS project lead by UiB. For more information, see https://www.norsar.no/about-us/careers/postdoc-position-in-microseismic-monitoring-article1571-961.html

New offer for International Researchers – Ulriken cards

International Centre now offer the possibility to borrow Ulriken cards for international employees and guests. We have a total of 10 cards.
Read more here for more information about the cards, and the rules for borrowing. Please contact Signe Knappskog if you have any question about this system, but send request for borrowing or reservation like it is described in the attachment.  http://ulriken643.no/en/

Feltarbeid i gangene på instituttet

Vi skulle korrelere to 24 meter lange kjerner fra innsjøen Bol Schutchye som ligger langt nord for Polarsirkelen i Uralfjellene. Vi la kjernene ved siden av hverandre og fant igjen turbiditter og andre lamina i begge kjerner. Kjernene er unike fordi de går 24 000 år tilbake i tid, altså gjennom perioden da Skandinavia var dekket av en 3000 m tykk innlandsis. Dette er PhD arbeidet til Carl Regnéll, som sammen med Jan ligger på knær og diskuterer, mens sjefen, John Inge, overvåker arbeidet. Haflidi står bak og forklarer Nele hva vi gjør. (Klikk på bildet så blir det større)

Foto: Eva Bjørseth

Folkefest i Bergen etter tidenes jordskjelv

 

Største registrerte skjelv siden Brann tok seriegull. Det har brutt ut ny folkefest i Bergen etter at byen opplevde et kraftig jordskjelv i dag morges.– Dette er tidens jordskjelv, og det bare beviser at Bergen også kan avholde store skjelv, sier en bergenser som spontant begynte å synge Brann-sangen under jordskjelvet. Les mer fra Satiriks her.

 

Boring i en vulkan gir oss eit nytt innblikk i den djupe biosfære

Steffen Leth Jørgensen, forskar ved K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning er ein del av den internasjonale forskningsgruppa SUSTAIN som skal utforske muligheita for å studere den djupe biosfære i Surtsey vulkanen.

Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler

I forbindelse med den internasjonale Open Access – uken inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning. Regjeringen stiller krav om åpen tilgang til artikler Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå målet stilles det følgende krav:
Regjeringen stiller krav om åpen tilgang til artikler
Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå målet stilles det følgende krav:
  • Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
  • Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for atartiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.
Program:
  • UiB og åpen tilgang til forskningsresultater,Rektoratet ved Robert Bjerknes, viserektor for tverrfagligvirksomhet
  • Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler,Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet
  • Kommentar til retningslinjene fra faglig ledelse ved fakultet Jørgen Magnus Sejersted, Dekan ved Det humanistiske fakultetRoland Jonsson, Prodekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet
  • Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Gry Ane Vikanes Lavik, Seniorrådgiver, Norsk senter for forskningsdata
  • Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Susanne Mikkiog Marta Zygmuntowska, førstebibliotekarer, Universitetsbiblioteket i Bergen
TID: TORSDAG 26.10.2017; 10.00 – 12.00
STED: DRAGEFJELLET SKOLE (DET JURIDISKE FAKULTET), AUD. 4
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arrangementet vil bli strømmet.

Skrivekonkurranse

Tidsskriftet Naturen, Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, inviterer til ny skrivekonkurranse med flotte premier.
Alle manuskript som mottas i tidsrommet 1. oktober – 15. desember 2017 er med i konkurransen. Les mer her.

Christmas Party 2017

The Institute’s official Christmas party will take place on FRIDAY DECEMBER 8TH AT 14:00.
The party is open to all employees including PhD students. Tickets cost 320 NOK, and may be purchased from the reception. The price includes food and drinks during the meal. For those who are still thirsty, there will be a bar where additional drinks can be bought later. There will be a selection of alcoholic and non-alcoholic beverages to suit all tastes.
Three types of food will be served; pinnekjøtt, pork ribs and a vegan chili menu. When buying your ticket, please indicate which of the three alternatives you prefer. This doesn’t mean that you will be restricted to one kind of food, but we need a general idea of how much to order of each dish.
The party will take place at the institute, and food will be served in Auditorium 5. DEADLINE FOR PURCHASING TICKETS IS FRIDAY 24TH NOVEMBER.

DON’T MISS THIS CHANCE TO EXPERIENCE NEW AND WONDERFUL THINGS IN A FAMILIAR SETTING! Sign in here: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4156060

**********************************************

Instituttets tradisjonelle julefest vil finne sted FREDAG 8. DESEMBER KL. 14:00.
Festen er åpen for alle ansatte, inklusive doktorstudenter. Billetter koster kr. 320.-, og kan kjøpes i resepsjonen. Prisen inkluderer mat og drikke under måltidet. For de som fremdeles er tørste, vil vi ha bar hvor ekstra drikke kan kjøpes etterpå. Vi satser på et bredt utvalg av drikke både med og uten alkohol, slik at alle burde finne noe som faller i smak.
Det blir servert tre typer mat; Pinnekjøtt, Svineribbe, og Veganchili meny. Gi beskjed om hvilken type mat du foretrekker når du kjøper billetten. Dette betyr ikke at det er ulovlig å smake på alt, men vi trenger en viss ide om hvor mye vi skal bestille av hver rett.
Festen finner sted på Instituttet, med matservering i auditorium 5. FRIST FOR Å KJØPE BILLETTER ER fredag 24. NOVEMBER.

IKKE GÅ GLIPP AV DENNE ANLEDNINGEN TIL Å GJØRE NYE OG SPENNENDE TING I VANTE OMGIVELSER! Lenken for påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4156060

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte – frist for påmelding er 15.november

Grunnet mange som ønsker kurset, så er det satt opp en dag til , det er torsdag 23.november.
Mer informasjon: http://www.uib.no/hms-portalen/111719/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte